மகாபலிபுரத்து ஜைன சிற்பம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


மகாபலிபுரத்து
ஜைன சிற்பம்.
ஆசிரியர் :
உயர்திரு. மயிலை, சீனி வேங்கடசாமி அவர்கள்
சென்னை.பதிப்பித்தவர் :
திரு. A. J. அனந்தராஜய்யன், உரிமையாளர்:
ஸ்வஸ்திக் புகையிலை தொழிற்சாலை, வேதாரணியம்.

1950

ஸ்வஸ்திக் புகையிலை அச்சகம், வேதாண்யம்.


மகாபலிபுரத்து
ஜைன சிற்பம்.
ஆசிரியர் :
உயர்திரு. மயிலை, சீனி வேங்கடசாமி அவர்கள்
சென்னை.பதிப்பித்தவர் :
திரு. A. J. அனந்தராஜய்யன், உரிமையாளர்:
ஸ்வஸ்திக் புகையிலை தொழிற்சாலை, வேதாரணியம்.

1950


வேதாணியம், ஸ்வஸ்திக் புகையிலை அச்சகத்தில்
பதிப்பிக்கபட்டது

பொருளடக்கம்