மகாபலிபுரத்து ஜைன சிற்பம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


மகாபலிபுரத்து
ஜைன சிற்பம்.
ஆசிரியர் :
உயர்திரு. மயிலை, சீனி வேங்கடசாமி அவர்கள்
சென்னை.பதிப்பித்தவர் :
திரு. A. J. அனந்தராஜய்யன், உரிமையாளர்:
ஸ்வஸ்திக் புகையிலை தொழிற்சாலை, வேதாரணியம்.

1950

ஸ்வஸ்திக் புகையிலை அச்சகம், வேதாண்யம்.


மகாபலிபுரத்து
ஜைன சிற்பம்.
ஆசிரியர் :
உயர்திரு. மயிலை, சீனி வேங்கடசாமி அவர்கள்
சென்னை.பதிப்பித்தவர் :
திரு. A. J. அனந்தராஜய்யன், உரிமையாளர்:
ஸ்வஸ்திக் புகையிலை தொழிற்சாலை, வேதாரணியம்.

1950


வேதாணியம், ஸ்வஸ்திக் புகையிலை அச்சகத்தில்
பதிப்பிக்கபட்டது

பொருளடக்கம்