அட்டவணை பேச்சு:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பகுப்பு:தானியங்கி பத்தி சீராக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டன-- உழவன் (உரை) 12:43, 30 ஜனவரி 2018 (UTC)

1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]

இந்நூல் அட்டவணையில், 1000 எண்ணுன்மிகள் உள்ள பக்கங்கள் உள்ளனவா என, ஆய்ந்தறியப்பட்டன.

  1. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/3 ⇐⇒ 514 எண்ணுன்மிகள்
  2. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/4 ⇐⇒ 549 எண்ணுன்மிகள்
  3. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/10 ⇐⇒ 736 எண்ணுன்மிகள்
  4. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/39 ⇐⇒ 533 எண்ணுன்மிகள்
  5. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/53 ⇐⇒ 835 எண்ணுன்மிகள்
  6. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/104 ⇐⇒ 435 எண்ணுன்மிகள்
  7. பக்கம்:ஏற்றப் பாட்டுகள்.pdf/121 ⇐⇒ 730 எண்ணுன்மிகள்


மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும். --தகவலுழவன் (பேச்சு).