முஸ்லீம்களும் தமிழகமும்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
முஸ்லீம்களும் தமிழகமும்
 

ஆசிரியர்

டாக்டர். S. M. கமால்

 


வெளியீடு

இஸ்லாமிய ஆய்வு பண்பாட்டு மையம்

“சீதக்காதி மணிமாடம்”

688, அண்ணா சாலை, சென்னை -6.

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

BIBLIOGRAPHICAL DATA
1. Title Muslimkalum Thamizakamum
2. Author Dr. S.M. Kamal,
21. Easa Pallivasal Street
Ramanathapuram – 623 501
3. Langauge Tamil
4. Edition First (December - 1990)
5. Copyright Author
6. Size of the Book 21.5 cm x 14.00 cm
7. Type used for Text 10pt. Tamil Roman
8. Page 255 + 8
9. No. of Copies 1200
10. Printers Parani Achchaham,
78–A. Dhanappa Mudali Street,
Madurai - 625 001.
11. Publishers Islamic Studies and Cultural Centre,
"Seethakathi Chambers",
688, Annasalai, Madars - 6.
12. Price Rs. 30–00
13. Subject A study on the Origin of
Muslims in Tamilnadu based
Literary and Historical Eviden.

© உரிமை ஆசிரியருக்கு

1990 டிசம்பர் மாதம் கீழக்கரையில் நடைபெற்ற ஐந்தாம் உலக இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கிய மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டது.

நூல் கிடைக்குமிடம் :

இஸ்லாமிய பண்பாட்டு ஆய்வு மையம்,
சீதக்காதி மணிமாடம்,
688, அண்ணா சாலை, சென்னை – 600 006.

ஷர்மிளா பப்ளிஷர்ஸ்,
21, ஈசாபள்ளிவாசல் தெரு,
இராமநாதபுரம் – 623 501.