திருவிவிலியம்/பொருளடக்கம் 13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.

திருவிவிலியம்[தொகு]

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம் (தொடர்ச்சி)


பிற்சேர்க்கைகள்[தொகு]

விவிலிய வரலாற்றின் கால அட்டவணை[தொகு]
விவிலிய அளவைகளும் அவற்றின் இணைகளும்[தொகு]
விவிலிய நிகழ்ச்சிகளோடு தொடர்புடைய நிலப்படங்கள்[தொகு]


(தொடர்ச்சி): பொது முன்னுரை