திருவிவிலியம்/பொருளடக்கம் 8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
திருவிவிலியம் - The Holy Bible (பொது மொழிபெயர்ப்பு - Tamil Ecumenical Translation - 1995
ஆசிரியர்: கிறித்தவ சமய நூல்


கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி. பெயர்: சீனாய் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி. 330-360. மத்தேயு 9:23ஆ-10:17 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி - பெயர்: வத்திக்கான் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி 949. லூக்கா 17:34-18:8 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.

திருவிவிலியம்[தொகு]

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம்(தொடர்ச்சி)


இணைத் திருமுறை நூல்கள் (The Deutero-Canonical Books)[தொகு]

இணைத் திருமுறை நூல்கள் - முன்னுரை
தோபித்து[தொகு]
யூதித்து[தொகு]
எஸ்தர் (கிரேக்கம்)[தொகு]
சாலமோனின் ஞானம்[தொகு]
சீராக்கின் ஞானம்[தொகு]


(தொடர்ச்சி): பொருளடக்கம் 9