திருவிவிலியம்/பொருளடக்கம் 9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.
திருவிவிலியக் கையெழுத்துச் சுவடி. பெயர்: சீனாய் பழஞ்சுவடி. ஆண்டு: கி.பி. 330-360. மத்தேயு 9:23ஆ-10:17 பாடம் காட்டப்பட்டுள்ளது.மொழி: கிரேக்கம். பெரிய எழுத்து.

திருவிவிலியம்[தொகு]

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம்(தொடர்ச்சி)


இணைத் திருமுறை நூல்கள் (The Deutero-Canonical Books) (தொடர்ச்சி)[தொகு]

பாரூக்கு[தொகு]
தானியேல்:இணைப்புகள்[தொகு]
மக்கபேயர் - முதல் நூல்[தொகு]
மக்கபேயர் - இரண்டாம் நூல்[தொகு]


(தொடர்ச்சி): பொருளடக்கம் 10