எட்டுத்தொகை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

எட்டுத்தொகை என்பது சங்ககால இலக்கியத் தொகுதி ஆகும். இதனுள் எட்டு நூல்கள் உள்ளன. எனவே இத்தொகை நூல்கள் எட்டுத்தொகை என அழைக்கப்பட்டன.


அந்த எட்டுத்தொகை நூல்கள்:

நற்றிணை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு

ஒத்த பதிற்றுப் பத்து ஓங்கு பரிபாடல் -கற்றறிந்தார்

ஏத்தும் கலியோடு அகம் புறம் என்று

இத்திறத்த எட்டுத் தொகை

நற்றிணை
குறுந்தொகை
ஐங்குறுநூறு
பதிற்றுப்பத்து
பரிபாடல்
கலித்தொகை
பாலைக்கலி (பாடல்கள்: 01 முதல் 10 முடிய)
பாலைக்கலி- 11 முதல் 20 முடிய
பாலைக்கலி- 21 முதல் 30 முடிய
பாலைக்கலி- 30 முதல் 36 முடிய
குறிஞ்சிக்கலி
குறிஞ்சிக்கலி- 37 முதல் 42 முடிய
குறிஞ்சிக்கலி- 43 முதல் 48 முடிய
குறிஞ்சிக்கலி- 49 முதல் 56 முடிய
குறிஞ்சிக்கலி- 57 முதல் 65 முடிய
குறிஞ்சிக்கலி
மருதக்கலி (பாடல்கள்: 66 முதல் 77 முடிய
மருதக்கலி- (பாடல்கள் 78 முதல் 88 முடிய
மருதக்கலி- (பாடல்கள் 89 முதல் 100 முடிய
மருதக்கலி- (பாடல்கள் முதல் முடிய
[[]]
முல்லைக்கலி 101 முதல் 105 முடிய
முல்லைக்கலி 106 முதல் 110 முடிய
முல்லைக்கலி 111 முதல் 114 முடிய
முல்லைக்கலி 115 முதல் 117 முடிய
[[]]
நெய்தற்கலி (பாடல்கள்: 118 முதல் 150 முடிய)
நெய்தற்கலி (பாடல்கள்: 126 முதல் 133 முடிய)
நெய்தற்கலி (பாடல்கள்: 134 முதல் 141 முடிய)
நெய்தற்கலி (பாடல்கள்: 142 முதல் 150 முடிய)
[[]]
அகநானூறு
அகநானூறு 01 முதல் 10 முடிய
அகநானூறு 11 முதல் 20 முடிய
அகநானூறு 21 முதல் 30 முடிய
அகநானூறு 31 முதல் 40 முடிய
அகநானூறு 41 முதல் 50 முடிய
அகநானூறு 51 முதல் 60 முடிய
[[]] ::[[]] ::[[]] ::[[]] ::[[]] ::[[]]
புறநானூறு
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=எட்டுத்தொகை&oldid=1294805" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது