காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see காக்கப்பட்ட தலைப்புகள்.

காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்
நேரமுத்திரை பக்கம் காலாவதியாகிறது பயனரை பாதுகாக்கிறது வினைக்கூறுகள் பாதுகாப்பு காரணம்
அறியப்படாதது முதற் பக்கம்3,795 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னியன் கதை20,173 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னிராசன் கதை8,396 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னியன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னியடி மறவன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னிராசன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னியடி மறவன் கதை11,633 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
06:22, 28 மே 2016 வார்ப்புரு:ஆவணவிரிவாக்கப்பெட்டி-முழுமையானது-முடிவு349 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
06:35, 28 மே 2016 வார்ப்புரு:ஆவணவிரிவாக்கப்பெட்டி-முழுமையானது-தொடக்கம்1,925 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
04:48, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பக்க விவரங்கள்3,274 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:48, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/சமய இலக்கியங்கள்1,782 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:49, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/புதிய உரைகள்90,223 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக
04:49, 9 சூலை 2016 வார்ப்புரு:PotM1,609 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:51, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்4,473 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
16:32, 8 திசம்பர் 2018 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்12,376 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
16:33, 8 திசம்பர் 2018 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்2405 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
16:35, 8 திசம்பர் 2018 வார்ப்புரு:உதவி காணொளிகள்578 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
03:12, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/Floatingbutton.js4,405 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
03:13, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/FloatingTemplates.js1,248 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
03:14, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/Chaduthibutton.js882 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
20:27, 12 நவம்பர் 2019 பயனர்:Balajijagadesh/Gadget-விக்கியன்பு2.js44,684 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது  
03:29, 13 சூன் 2020 வார்ப்புரு:நாட்டுடைமைப்பொதுக்களம்3,092 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
03:33, 25 சூலை 2020 வார்ப்புரு:இருமுறையுள்ளது615 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
11:07, 11 ஆகத்து 2020 வார்ப்புரு:மொத்தம்78 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
11:07, 11 ஆகத்து 2020 வார்ப்புரு:பச்சை-மொத்தம்112 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
03:56, 27 திசம்பர் 2020 வார்ப்புரு:கிடைமட்டப்பொருளடக்கம்/styles.css388 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது  
16:03, 13 மார்ச் 2021 பக்கம்:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 1.pdf/6132 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது பல நூல்களில் இந்த பக்கம் வருவதால் காக்கப்படுகிறது. வார்ப்புரு மாற்றம் செய்யதல் நன்று
16:05, 13 மார்ச் 2021 பக்கம்:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 1.pdf/7132 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது பல பக்கங்களில் இதன் தரவுகள் அமைய இருப்பதால் காக்கப்படுகிறது. இதன் தரவுகள் வார்ப்புருக்களாக அமைத்தல் நன்று.
16:37, 13 மார்ச் 2021 ஆசிரியர்:பாவலர் நாரா. நாச்சியப்பன்/நூற்பட்டியல்4,815 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது இந்த நூல்களின் எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்ட வரலாற்றுப்பதிவு இதில் கூடவோ, குறைக்கவோ கூடாது
03:25, 21 மார்ச் 2021 வார்ப்புரு:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை காலச்சுவடு33,799 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது பல தொகுதிகளில் இருப்பதால் காக்கப் படுகிறது
03:27, 21 மார்ச் 2021 வார்ப்புரு:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை காலச்சுவடு24,181 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது பல தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதால் காக்கப்படுகிறது
03:27, 21 மார்ச் 2021 வார்ப்புரு:குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை காலச்சுவடு14,762 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது அட்டவணை வடிவம்
06:32, 29 மார்ச் 2021 பக்கம்:கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம்.pdf/2092,205 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது நுட்பமான குறிகள் உள்ள பகுதியென்பதால் காக்கப்படுகிறது
03:06, 8 ஏப்ரல் 2021 ஆசிரியர்:டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா/நூற்பட்டியல்15,900 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது அளிக்கப்பட்ட மின்னூல்களின் எண்ணிக்கைகளை மாற்றக்கூடாது. தமிழக அரசு அளித்த ஆவணம் பல இடங்களில் உள்ளது.
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:ProtectedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது