காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see காக்கப்பட்ட தலைப்புகள்.

காக்கப்பட்ட பக்கங்கள்
நேரமுத்திரை பக்கம் காலாவதியாகிறது பயனரை பாதுகாக்கிறது வினைக்கூறுகள் பாதுகாப்பு காரணம்
அறியப்படாதது முதற் பக்கம்3,813 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னியன் கதை20,173 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னிராசன் கதை8,396 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னியன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னியடி மறவன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது பேச்சு:வன்னிராசன் கதைவெற்று காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் பகுதியாக காக்கப்பட்டது
அறியப்படாதது வன்னியடி மறவன் கதை11,633 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று அறியப்படாத பயனீர் முழுமையாக காக்கப்பட்டது
06:22, 28 மே 2016 வார்ப்புரு:ஆவணவிரிவாக்கப்பெட்டி-முழுமையானது-முடிவு349 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
06:35, 28 மே 2016 வார்ப்புரு:ஆவணவிரிவாக்கப்பெட்டி-முழுமையானது-தொடக்கம்1,925 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
04:48, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பக்க விவரங்கள்3,027 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:48, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/சமய இலக்கியங்கள்1,713 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:49, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/புதிய உரைகள்78,543 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது அதிக போக்குவரத்து பக்கம்: இப்பக
04:49, 9 சூலை 2016 வார்ப்புரு:PotM1,725 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
04:51, 9 சூலை 2016 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்4,473 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது இப்பக்கம் முதற் பக்கத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
16:32, 8 திசம்பர் 2018 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்13,262 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
16:33, 8 திசம்பர் 2018 விக்கிமூலம்:முதற் பக்கம்/பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்21,688 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
16:35, 8 திசம்பர் 2018 வார்ப்புரு:உதவி காணொளிகள்360 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது முதற் பக்கம்
03:12, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/Floatingbutton.js4,405 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
03:13, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/FloatingTemplates.js1,248 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
03:14, 19 சூன் 2019 பயனர்:Neechalkaran/Chaduthibutton.js882 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது securtiy reasons because of javascript.
20:27, 12 நவம்பர் 2019 பயனர்:Balajijagadesh/Gadget-விக்கியன்பு2.js44,667 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Balajijagadesh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) பகுதியாக காக்கப்பட்டது  
03:29, 13 சூன் 2020 வார்ப்புரு:நாட்டுடைமைப்பொதுக்களம்3,092 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
03:33, 25 சூலை 2020 வார்ப்புரு:இருமுறையுள்ளது580 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
11:07, 11 ஆகத்து 2020 வார்ப்புரு:மொத்தம்78 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
11:07, 11 ஆகத்து 2020 வார்ப்புரு:பச்சை-மொத்தம்112 எண்ணுன்மிகள் காலவரையறையற்று Info-farmer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) முழுமையாக காக்கப்பட்டது  
"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:ProtectedPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது