ஆசிரியர்:டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. உடற்கல்வி என்றால் என்ன
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. உடல் எடையும் உணவுக் கட்டுப்பாடும்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. கடவுள் கைவிடமாட்டார்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. கிரேக்க ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. குண்டான உடம்பை குறைப்பது எப்படி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. குழந்தைகளுக்கான உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டும்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 9. சடுகுடு ஆட்டம்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 10. சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 11. தொந்தியைக் குறைக்க சுலபமான வழிகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 12. நமக்கு நாமே உதவி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 13. நல்ல கதைகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 14. நீங்களும் இளமையாக வாழலாம்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 15. நீங்களும் நோயில்லாமல் வாழலாம்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 16. பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 17. பாதுகாப்புக் கல்வி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 18. பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்கள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 19. விளையாட்டு உலகில் சுவையான சம்பவங்கள்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 20. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 21. விளையாட்டுத்துறையில் சொல்லும் பொருளும்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 22. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


த. இ. க. க. அளித்த, டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா பெயரின் கீழ் தொகுக்கப்பட்ட 101 நூல்கள் வருமாறு;-

 1. அகில உலக ஓடுகளப்போட்டி விதிமுறைகள் (260 பக்கங்கள், )
 2. அனுபவக் களஞ்சியம் (83 பக்கங்கள், )
 3. அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள் (107 பக்கங்கள், )
 4. அவமானமா அஞ்சாதே (99 பக்கங்கள், )
 5. இந்திய நாட்டுத் தேகப் பயிற்சிகள் (83 பக்கங்கள், )
 6. இந்தியாவில் ஆசிய விளையாட்டுகள் (113 பக்கங்கள், )
 7. இலக்கியம் சிந்தும் விளையாட்டு இன்பம் (143 பக்கங்கள், )
 8. உங்களுக்கு உதவும் உடற்பயிற்சிகள் (147 பக்கங்கள், )
 9. உடம்பைக் காப்பாற்றும் ஒன்பது இரகசியங்கள் (99 பக்கங்கள், )
 10. உடற்கல்வி என்றால் என்ன (291 பக்கங்கள், )
 11. உடற்கல்வி-உடல்நலப் பாடநூல்-6ம் வகுப்பு-12ம் வகுப்பு (498 பக்கங்கள், )
 12. உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள் (243 பக்கங்கள், )
 13. உடலழகுப் பயிற்சி முறைகள் (83 பக்கங்கள், )
 14. உடலுக்கு அழகு தரும் எடைப் பயிற்சிகள் (99 பக்கங்கள், )
 15. உடல் எடையும் உணவுக் கட்டுப்பாடும் (99 பக்கங்கள், )
 16. உபயோகமுள்ள உடல்நலக் குறிப்புகள் (99 பக்கங்கள், )
 17. உலக நாடுகளில் உடற்கல்வி (313 பக்கங்கள், )
 18. ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் (163 பக்கங்கள், )
 19. ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை (96 பக்கங்கள், )
 20. கடவுள் கைவிடமாட்டார் (98 பக்கங்கள், )
 21. கால்பந்தாட்டம் (99 பக்கங்கள், )
 22. கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கதை (99 பக்கங்கள், )
 23. கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் கேள்விபதில் (99 பக்கங்கள், )
 24. கிரேக்க ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் (147 பக்கங்கள், )
 25. குண்டான உடம்பை குறைப்பது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 26. குறளுக்குப் புதிய பொருள் (131 பக்கங்கள், )
 27. குழந்தைகளுக்கான உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டும் (267 பக்கங்கள், )
 28. கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள் (131 பக்கங்கள், )
 29. கூடைப் பந்தாட்டம் (101 பக்கங்கள், )
 30. கேரம் விளையாடுவது எப்படி (97 பக்கங்கள், )
 31. கோகோ ஆட்டம் (131 பக்கங்கள், )
 32. சடுகுடு ஆட்டம் (163 பக்கங்கள், )
 33. சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 34. சிந்தனைச் சுற்றுலா (99 பக்கங்கள், )
 35. சிந்தனைப் பந்தாட்டம் (111 பக்கங்கள், )
 36. செங்கரும்பு (68 பக்கங்கள், )
 37. திருக்குறள் புதிய உரை (594 பக்கங்கள், )
 38. தெய்வ மலர் (75 பக்கங்கள், )
 39. தெரிந்தால் சமயத்தில் உதவும் (99 பக்கங்கள், )
 40. தேகத்தைத் தெரிந்து கொள்வோம் (275 பக்கங்கள், )
 41. தொந்தியைக் குறைக்க சுலபமான வழிகள் (115 பக்கங்கள், )
 42. நமக்கு நாமே உதவி (99 பக்கங்கள், )
 43. நலமே நமது பலம் (237 பக்கங்கள், )
 44. நல்ல கதைகள் (100 பக்கங்கள், )
 45. நல்ல நல்ல கதைப் பாடல்கள் (67 பக்கங்கள், )
 46. நல்ல நாடகங்கள் (106 பக்கங்கள், )
 47. நல்ல பாடல்கள் (42 பக்கங்கள், )
 48. நவனின் நாடகங்கள் (105 பக்கங்கள், )
 49. நவரச நாடகங்கள் (173 பக்கங்கள், )
 50. நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல் (97 பக்கங்கள், )
 51. நீங்களும் இளமையாக வாழலாம் (115 பக்கங்கள், )
 52. நீங்களும் உடலழகு பெறலாம் (107 பக்கங்கள், )
 53. நீங்களும் உயரமாக வளரலாம் (82 பக்கங்கள், )
 54. நீங்களும் ஒலிம்பிக் வீரராகலாம் (211 பக்கங்கள், )
 55. நீங்களும் நோயில்லாமல் வாழலாம் (115 பக்கங்கள், )
 56. நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் (88 பக்கங்கள், )
 57. நீங்களும் வலிமையோடு வாழலாம் (100 பக்கங்கள், )
 58. பண்பு தரும் அன்புக் கதைகள் (91 பக்கங்கள், )
 59. பயன்தரும் யோகாசனங்கள் (113 பக்கங்கள், )
 60. பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள் (99 பக்கங்கள், )
 61. பாதுகாப்புக் கல்வி (80 பக்கங்கள், )
 62. புதுப்புது சிந்தனைகள் (163 பக்கங்கள், )
 63. பூப்பந்தாட்டம் (145 பக்கங்கள், )
 64. பெண்களும் பேரழகு பெறலாம் (103 பக்கங்கள், )
 65. பெண்கள் விளையாடினால் என்ன ஆகும் (149 பக்கங்கள், )
 66. பேரின்பம் தரும் பிராணாயாமம் (99 பக்கங்கள், )
 67. பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்கள் (75 பக்கங்கள், )
 68. மனைவியுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 69. மறைந்து கிடக்கும் மனித சக்தி (323 பக்கங்கள், )
 70. முக அழகைக் காப்பது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 71. மென் பந்தாட்டம் (163 பக்கங்கள், )
 72. வளைகோல் பந்தாட்டம் (112 பக்கங்கள், )
 73. வளையப் பந்தாட்டம் (73 பக்கங்கள், )
 74. வள்ளுவரின் விளையாட்டுச் சிந்தனைகள் (303 பக்கங்கள், )
 75. வள்ளுவர் வணங்கிய கடவுள் (207 பக்கங்கள், )
 76. வழிகாட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் (80 பக்கங்கள், )
 77. வானொலியில் விளையாட்டுகள் (147 பக்கங்கள், )
 78. வாழ்க்கைப் பந்தயம் (155 பக்கங்கள், )
 79. விளையாட்டு அமுதம் (89 பக்கங்கள், )
 80. விளையாட்டு ஆத்திசூடி (99 பக்கங்கள், )
 81. விளையாட்டு உலகம் (96 பக்கங்கள், )
 82. விளையாட்டு உலகில் சுவையான சம்பவங்கள் (107 பக்கங்கள், )
 83. விளையாட்டு உலகில் வீரக் கதைகள் (75 பக்கங்கள், )
 84. விளையாட்டு விருந்து (137 பக்கங்கள், )
 85. விளையாட்டு விழா நடத்துவது எப்படி (145 பக்கங்கள், )
 86. விளையாட்டுக்களின் வழிமுறைகளும் வரலாறும் (234 பக்கங்கள், )
 87. விளையாட்டுக்களின் விதிகள் (387 பக்கங்கள், )
 88. விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள் (99 பக்கங்கள், )
 89. விளையாட்டுக்களில் வினாடி வினா விடை (82 பக்கங்கள், )
 90. விளையாட்டுக்களுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி (87 பக்கங்கள், )
 91. விளையாட்டுச் சிந்தனைகள் (81 பக்கங்கள், )
 92. விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி (216 பக்கங்கள், )
 93. விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி (231 பக்கங்கள், )
 94. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி (155 பக்கங்கள், )
 95. விளையாட்டுத்துறையில் சொல்லும் பொருளும் (99 பக்கங்கள், )
 96. வெற்றி விளையாட்டு காட்டுகிறது (151 பக்கங்கள், )
 97. G. K. in Sports and Games - 98 பக்கங்கள்
 98. How To Break Ties in Sports and Games- 50 பக்கங்கள்
 99. Physical and Health Education-6 to 10 - 504 பக்கங்கள்
 100. PHYSICAL FITNESS and HEALTH - 52 பக்கங்கள்
 101. Quotations on Sports and Games - 115 பக்கங்கள்