ஆசிரியர்:டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. உடற்கல்வி என்றால் என்ன
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. உடல் எடையும் உணவுக் கட்டுப்பாடும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. கடவுள் கைவிடமாட்டார்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. கிரேக்க ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. குண்டான உடம்பை குறைப்பது எப்படி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. குழந்தைகளுக்கான உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 9. சடுகுடு ஆட்டம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 10. சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 11. தொந்தியைக் குறைக்க சுலபமான வழிகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 12. நமக்கு நாமே உதவி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 13. நல்ல கதைகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 14. நீங்களும் இளமையாக வாழலாம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 15. நீங்களும் நோயில்லாமல் வாழலாம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 16. பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 17. பாதுகாப்புக் கல்வி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 18. பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 19. விளையாட்டு உலகில் சுவையான சம்பவங்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 20. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 21. விளையாட்டுத்துறையில் சொல்லும் பொருளும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 22. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


த. இ. க. க. அளித்த, டாக்டர் எஸ். நவராஜ் செல்லையா பெயரின் கீழ் தொகுக்கப்பட்ட 101 நூல்கள் வருமாறு;-

 1. அகில உலக ஓடுகளப்போட்டி விதிமுறைகள் (260 பக்கங்கள், )
 2. அனுபவக் களஞ்சியம் (83 பக்கங்கள், )
 3. அர்த்தமுள்ள விளையாட்டுக்கள் (107 பக்கங்கள், )
 4. அவமானமா அஞ்சாதே (99 பக்கங்கள், )
 5. இந்திய நாட்டுத் தேகப் பயிற்சிகள் (83 பக்கங்கள், )
 6. இந்தியாவில் ஆசிய விளையாட்டுகள் (113 பக்கங்கள், )
 7. இலக்கியம் சிந்தும் விளையாட்டு இன்பம் (143 பக்கங்கள், )
 8. உங்களுக்கு உதவும் உடற்பயிற்சிகள் (147 பக்கங்கள், )
 9. உடம்பைக் காப்பாற்றும் ஒன்பது இரகசியங்கள் (99 பக்கங்கள், )
 10. உடற்கல்வி என்றால் என்ன (291 பக்கங்கள், )
 11. உடற்கல்வி-உடல்நலப் பாடநூல்-6ம் வகுப்பு-12ம் வகுப்பு (498 பக்கங்கள், )
 12. உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள் (243 பக்கங்கள், )
 13. உடலழகுப் பயிற்சி முறைகள் (83 பக்கங்கள், )
 14. உடலுக்கு அழகு தரும் எடைப் பயிற்சிகள் (99 பக்கங்கள், )
 15. உடல் எடையும் உணவுக் கட்டுப்பாடும் (99 பக்கங்கள், )
 16. உபயோகமுள்ள உடல்நலக் குறிப்புகள் (99 பக்கங்கள், )
 17. உலக நாடுகளில் உடற்கல்வி (313 பக்கங்கள், )
 18. ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் (163 பக்கங்கள், )
 19. ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை (96 பக்கங்கள், )
 20. கடவுள் கைவிடமாட்டார் (98 பக்கங்கள், )
 21. கால்பந்தாட்டம் (99 பக்கங்கள், )
 22. கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கதை (99 பக்கங்கள், )
 23. கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் கேள்விபதில் (99 பக்கங்கள், )
 24. கிரேக்க ஒலிம்பிக் பந்தயங்கள் (147 பக்கங்கள், )
 25. குண்டான உடம்பை குறைப்பது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 26. குறளுக்குப் புதிய பொருள் (131 பக்கங்கள், )
 27. குழந்தைகளுக்கான உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டும் (267 பக்கங்கள், )
 28. கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள் (131 பக்கங்கள், )
 29. கூடைப் பந்தாட்டம் (101 பக்கங்கள், )
 30. கேரம் விளையாடுவது எப்படி (97 பக்கங்கள், )
 31. கோகோ ஆட்டம் (131 பக்கங்கள், )
 32. சடுகுடு ஆட்டம் (163 பக்கங்கள், )
 33. சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 34. சிந்தனைச் சுற்றுலா (99 பக்கங்கள், )
 35. சிந்தனைப் பந்தாட்டம் (111 பக்கங்கள், )
 36. செங்கரும்பு (68 பக்கங்கள், )
 37. திருக்குறள் புதிய உரை (594 பக்கங்கள், )
 38. தெய்வ மலர் (75 பக்கங்கள், )
 39. தெரிந்தால் சமயத்தில் உதவும் (99 பக்கங்கள், )
 40. தேகத்தைத் தெரிந்து கொள்வோம் (275 பக்கங்கள், )
 41. தொந்தியைக் குறைக்க சுலபமான வழிகள் (115 பக்கங்கள், )
 42. நமக்கு நாமே உதவி (99 பக்கங்கள், )
 43. நலமே நமது பலம் (237 பக்கங்கள், )
 44. நல்ல கதைகள் (100 பக்கங்கள், )
 45. நல்ல நல்ல கதைப் பாடல்கள் (67 பக்கங்கள், )
 46. நல்ல நாடகங்கள் (106 பக்கங்கள், )
 47. நல்ல பாடல்கள் (42 பக்கங்கள், )
 48. நவனின் நாடகங்கள் (105 பக்கங்கள், )
 49. நவரச நாடகங்கள் (173 பக்கங்கள், )
 50. நிமிர்ந்து நில் துணிந்து செல் (97 பக்கங்கள், )
 51. நீங்களும் இளமையாக வாழலாம் (115 பக்கங்கள், )
 52. நீங்களும் உடலழகு பெறலாம் (107 பக்கங்கள், )
 53. நீங்களும் உயரமாக வளரலாம் (82 பக்கங்கள், )
 54. நீங்களும் ஒலிம்பிக் வீரராகலாம் (211 பக்கங்கள், )
 55. நீங்களும் நோயில்லாமல் வாழலாம் (115 பக்கங்கள், )
 56. நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் (88 பக்கங்கள், )
 57. நீங்களும் வலிமையோடு வாழலாம் (100 பக்கங்கள், )
 58. பண்பு தரும் அன்புக் கதைகள் (91 பக்கங்கள், )
 59. பயன்தரும் யோகாசனங்கள் (113 பக்கங்கள், )
 60. பலம் தரும் பத்து நிமிடப் பயிற்சிகள் (99 பக்கங்கள், )
 61. பாதுகாப்புக் கல்வி (80 பக்கங்கள், )
 62. புதுப்புது சிந்தனைகள் (163 பக்கங்கள், )
 63. பூப்பந்தாட்டம் (145 பக்கங்கள், )
 64. பெண்களும் பேரழகு பெறலாம் (103 பக்கங்கள், )
 65. பெண்கள் விளையாடினால் என்ன ஆகும் (149 பக்கங்கள், )
 66. பேரின்பம் தரும் பிராணாயாமம் (99 பக்கங்கள், )
 67. பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்கள் (75 பக்கங்கள், )
 68. மனைவியுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 69. மறைந்து கிடக்கும் மனித சக்தி (323 பக்கங்கள், )
 70. முக அழகைக் காப்பது எப்படி (99 பக்கங்கள், )
 71. மென் பந்தாட்டம் (163 பக்கங்கள், )
 72. வளைகோல் பந்தாட்டம் (112 பக்கங்கள், )
 73. வளையப் பந்தாட்டம் (73 பக்கங்கள், )
 74. வள்ளுவரின் விளையாட்டுச் சிந்தனைகள் (303 பக்கங்கள், )
 75. வள்ளுவர் வணங்கிய கடவுள் (207 பக்கங்கள், )
 76. வழிகாட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் (80 பக்கங்கள், )
 77. வானொலியில் விளையாட்டுகள் (147 பக்கங்கள், )
 78. வாழ்க்கைப் பந்தயம் (155 பக்கங்கள், )
 79. விளையாட்டு அமுதம் (89 பக்கங்கள், )
 80. விளையாட்டு ஆத்திசூடி (99 பக்கங்கள், )
 81. விளையாட்டு உலகம் (96 பக்கங்கள், )
 82. விளையாட்டு உலகில் சுவையான சம்பவங்கள் (107 பக்கங்கள், )
 83. விளையாட்டு உலகில் வீரக் கதைகள் (75 பக்கங்கள், )
 84. விளையாட்டு விருந்து (137 பக்கங்கள், )
 85. விளையாட்டு விழா நடத்துவது எப்படி (145 பக்கங்கள், )
 86. விளையாட்டுக்களின் வழிமுறைகளும் வரலாறும் (234 பக்கங்கள், )
 87. விளையாட்டுக்களின் விதிகள் (387 பக்கங்கள், )
 88. விளையாட்டுக்களில் விநோதங்கள் (99 பக்கங்கள், )
 89. விளையாட்டுக்களில் வினாடி வினா விடை (82 பக்கங்கள், )
 90. விளையாட்டுக்களுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி (87 பக்கங்கள், )
 91. விளையாட்டுச் சிந்தனைகள் (81 பக்கங்கள், )
 92. விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி (216 பக்கங்கள், )
 93. விளையாட்டுத் துறையில் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சி (231 பக்கங்கள், )
 94. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி (155 பக்கங்கள், )
 95. விளையாட்டுத்துறையில் சொல்லும் பொருளும் (99 பக்கங்கள், )
 96. வெற்றி விளையாட்டு காட்டுகிறது (151 பக்கங்கள், )
 97. G. K. in Sports and Games - 98 பக்கங்கள்
 98. How To Break Ties in Sports and Games- 50 பக்கங்கள்
 99. Physical and Health Education-6 to 10 - 504 பக்கங்கள்
 100. PHYSICAL FITNESS and HEALTH - 52 பக்கங்கள்
 101. Quotations on Sports and Games - 115 பக்கங்கள்