பெருமானாரின் பிறசமயக் கண்ணோட்டம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

பெருமானாரின்
பிற சமயக்
கண்ணோட்டம்
 
ஆசிரியர்
வளர்தமிழ்ச் செல்வர்
மணவை முஸ்தபா
 
விலை ரூ. 45/
 

செளதா பப்ளிகேஷன்
AE-103, அண்ணாநகர்,
சென்னை - 600 040.


Perumanarin
Pira Samaya
Kannottam
 
Author:

VALAR TAMIL SELVAR

Manavai Mustafa
 
Price Rs. 45/
 
Soudhaa Publication
AE-103, Anna Nagar
Chennai - 600 040.

BIBLIOGRAPHICAL DATA
Title of the book : Perumanarin
Pira Samaya
kannottam
Author : MANAVAI MUSTAFA
First Edition : August 1993
Re-Edition : November 1999
Paper used : White cream wove
Printing points used : 10 points
Size of the book : Crown octavo
No.pages : 207
Price : Rs.45/
No.of Copies Printed : 1000 Copies
Type Setting : Shri Surakshaa Computers
D-129, First Main Road,
Annanagar East, Chennai- 102
Printer : Creative Offset
57, Kumarappa St,
Nungambakkam, Chennai-34
Binding : Paperback
Publishing place :

Soudhaa Publication
AE 103, Annanagar,
Chennai- 600 040.

பொருளடக்கம்


1. 33
2. 45
3. 53
4. 59
5. 70
6. 78
7. 91
8. 95
9. 102
10. 110
11. 118
12. 125
13. 130
14. 145
15. 149
16. 154
17. 161
18. 168
19. 174
20. 183
21. 187
22. 192
23. 202