பக்கம்:செயலும் செயல்திறனும்.pdf/5

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
பொருளடக்கம்
12
13
17
1. 21

1. செயலே உயிர்வாழ்க்கை

2. பெருமைக்கும், சிறுமைக்கும் செயல்களே அடிப்படை

3. நல்லவன் வறுமையும் பாராட்டுப் பெறும்

4. தீயவன் பெருமை இகழப் பெறும்

5. அறம் என்பது உயர்வான குறிக்கோளே

6. அறம் என்றும் அழிவதில்லை

7. செயலில் ஈடுபடாமல் வாழக்கூடாது

8. உயிர் வாழ்க்கை என்பது என்ன?

9. செயலும் செயல் திறனும்

10. இக்கால் உள்ள நாட்டு நிலை

11. நம் கடமை

2. 25

1. எண்ணும் திறன்

2. எண்ணித் தொடங்குதல்

3. வினை விழைவு

1. வினையை விரும்புதல் வேண்டும்

2. செப்பம், நுட்பம், ஒட்பம்

3. இன்பம் விரும்பாமை

3. 29

1. நூலறிவு

2. அறிந்து செய்தல்

3. தெளிவு பெறுதல்

4. 31

1. ஈடுபாடு

5. 32

1. செயல் நமக்கும் பிறர்க்கும்

2. பொதுவுடைமையும் பொதுமையும்