சிவகாமியின் சபதம்/பிக்ஷுவின் காதல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


மூன்றாம் பாகம்


பிக்ஷுவின் காதல்


01 - அழியா மதில்

02 - யானைப் பாலம்

03 - உடன்படிக்கை

04 - வேங்கி தூதன்

05 - காஞ்சி ஒற்றன்

06 - பிக்ஷுவின் செய்தி

07 - மகேந்திர ஜாலங்கள்

08 - யோக மண்டபம்

09 - யுத்த நிறுத்தம்

10 - வாக்கு யுத்தம்

11 - வரவேற்பு

12 - மூன்று உள்ளங்கள்

13 - இராஜோபசாரம்

14 - "வாழி நீ மயிலே!"

15 - "நமனை அஞ்சோம்!"

16 - புலிகேசியின் புறப்பாடு

17 - சின்னக் கண்ணன்

18 - "புலிகேசிக்குத் தெரியுமா?"

19 - சுரங்க வழி

20 - காபாலிகர் குகை

21 - கோபாக்னி

22 - புலிகேசி ஆக்ஞை

23 - அபயப் பிரதானம்

24 - அட்டூழியம்

25 - வேஷதாரி

26 - கர்வ பங்கம்

27 - வெற்றி வீரர்

28 - பட்டிக்காட்டுப் பெண்

29 - காற்றும் நின்றது!

30 - "சிவகாமி எங்கே?"

31 - புலிகேசி ஓட்டம்

32 - இரத்தம் கசிந்தது

33 - இருள் சூழ்ந்தது

34 - இந்தப் பெண் யார்?

35 - கலங்கிய குளம்

36 - சத்ருக்னன் வரலாறு

37 - புலிகேசியும் சிவகாமியும்

38 - வாதாபி மார்க்கம்

39 - சகோதரர்கள்

40 - அஜந்தா அடிவாரம்

41 - அஜந்தா குகையில்

42 - பிக்ஷுவின் காதல்

43 - புலிகேசியின் வாக்குறுதி

44 - நள்ளிரவுப் பிரயாணம்

45 - மகேந்திரர் அந்தரங்கம்

46 - வாதாபி

47 - வீதி வலம்

48 - நாற்சந்தி நடனம்

49 - பிக்ஷுவின் வருகை

50 - சிவகாமியின் சபதம்

51 - ஜயஸ்தம்பம்

52 - வளையற்காரன்

53 - சந்தேகம்

54 - விபரீதம்

55 - கத்தி பாய்ந்தது!

56 - மகேந்திரர் கோரிக்கை

57 - இராஜகுல தர்மம்