உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 13

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
குன்றக்குடி அடிகளார்

நூல்வரிசை

 
தொகுதி – 13
 

பொது

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

குன்றக்குடி அடிகளார்
நூல்வரிசை
 

16 தொகுதிகள்
6000 பக்கங்கள்

 

தொகுதி - 13

 

பொது

 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்

தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார்

 


விற்பனை உரிமை :

மணிவாசகர் பதிப்பகம்
31, சிங்கர்தெரு, பாரிமுனை,
சென்னை-600108

முதல் பதிப்பு : செப்டம்பர், 2002
திருவள்ளுவர் ஆண்டு : 2033
உரிமை : திருவண்ணாமலை ஆதீனம்
மணிவாசகர் வெளியீட்டு எண்: 948
விலை : ரூ. 140.00

பதிப்பாசிரியர் குழு :

தமிழாகரர் தெ. முருகசாமி
நா. சுப்பிரமணியம்
குன்றக்குடி பெரியபெருமாள்
க. கதிரேசன்

மரு. பரமகுரு


செயலர் :
பதிப்புச்செம்மல் ச. மெய்யப்பன்
 

மணிவாசகர் நூலகம்
12-B, மேல சன்னதி, சிதம்பரம் - 608 001.
31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600 108.
110, வடக்கு ஆவணி மூல வீதி, மதுரை - 625 001.
15, ராஜ வீதி, கோயமுத்தூர் - 641 001.

28, நந்தி கோயில் தெரு, திருச்சி - 620 002.

தொலைபேசி :

சிதம்பரம்  : 30069 சென்னை  : 5361039
தி. நகர் : 4357832 கோயமுத்துார் : 397155
மதுரை  : 622853திருச்சி  : 706450

 

அச்சிட்டோர் : மணிவாசகர் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை-1.
தொலைபேசி: 5954528

உள்ளுறை

 

நாடு

பக்கம்
1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17
2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
21
3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24
4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
27
5.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
30
6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
36
7.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
55
8.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
59
9.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
66
10.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
70
11.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
72
12.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
79
13.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
81
14.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
84
15.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
87
16.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
91
17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
94
18.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
101
19.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
106
20.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
112
21.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
116
22.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
128
23.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
130
24.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
134
25.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
143
26.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
148
27.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
151
28.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
152
29.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
157
30.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
163
31.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
168
32.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
178
33.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
181
34.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
184
35.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
186
36.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
191
37.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
195
38.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
208
39.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
211
40.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
213
41.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
217

மொழி

42.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
220
43.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
222
44.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
224
45.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
227
46.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
229

சமுதாயம்

47.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
297
48.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
377
49.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
385
50.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
391
51.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
402
52.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
411
53.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
415
54.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
421
55.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
431
56.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
433
57.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
441
58.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
447
59.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
453
60.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
455
61.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
469
62.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
471

பல்துறைக் கட்டுரைகள்

63.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
475
64.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
476
65.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
480
66.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
483
67.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
486
68.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
490
69.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
498
70.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
503
71.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
506
72.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
509
73.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
512
74.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
515
75.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
517
76.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
518
77.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
521
78.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
524
79.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
526
80.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
530
81.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
533
82.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
541
83.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
547
84.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
550
85.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
555
86.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
561