வழிமாற்றிகளின் பட்டியல்

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:26, 13 சூன் 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. "புலிகேசிக்குத் தெரியுமா?" →‎ சிவகாமியின் சபதம்/பிக்ஷுவின் காதல்/"புலிகேசிக்குத் தெரியுமா?"
 2. 1 0 முன்கதை →‎ பெருங்கதை/1 0 முன்கதை
 3. 1 32 கரடு பெயர்த்தது →‎ பெருங்கதை/1 32 கரடு பெயர்த்தது
 4. 1 33 மாலைப் புலம்பல் →‎ பெருங்கதை/1 33 மாலைப் புலம்பல்
 5. 1 34 யாழ் கை வைத்தது →‎ பெருங்கதை/1 34 யாழ் கை வைத்தது
 6. 1 35 நருமதை சம்பந்தம் →‎ பெருங்கதை/1 35 நருமதை சம்பந்தம்
 7. 1 36 சாங்கியத்தாய் உரை →‎ பெருங்கதை/1 36 சாங்கியத்தாய் உரை
 8. 1 37 விழாக் கொண்டது →‎ பெருங்கதை/1 37 விழாக் கொண்டது
 9. 1 38 விழாவாத்திரை →‎ பெருங்கதை/1 38 விழாவாத்திரை
 10. 1 39 புனற்பாற்பட்டது →‎ பெருங்கதை/1 39 புனற்பாற்பட்டது
 11. 1 40 உவந்தவை காட்டல் →‎ பெருங்கதை/1 40 உவந்தவை காட்டல்
 12. 1 41 நீராட்டு அரவம் →‎ பெருங்கதை/1 41 நீராட்டு அரவம்
 13. 1 42 நங்கை நீராடியது →‎ பெருங்கதை/1 42 நங்கை நீராடியது
 14. 1 43 ஊர் தீயிட்டது →‎ பெருங்கதை/1 43 ஊர் தீயிட்டது
 15. 1 44 பிடி ஏற்றியது →‎ பெருங்கதை/1 44 பிடி ஏற்றியது
 16. 1 45 படை தலைக்கொண்டது →‎ பெருங்கதை/1 45 படை தலைக்கொண்டது
 17. 1 46 உழைச்சன விலாவணை →‎ பெருங்கதை/1 46 உழைச்சன விலாவணை
 18. 1 46 உழைச்சன விலாவனை →‎ பெருங்கதை/1 46 உழைச்சன விலாவணை
 19. 1 47 உரிமை விலாவணை →‎ பெருங்கதை/1 47 உரிமை விலாவணை
 20. 1 48 மருதநிலம் கடந்தது →‎ பெருங்கதை/1 48 மருதநிலம் கடந்தது
 21. 1 49 முல்லைநிலம் கடந்தது →‎ பெருங்கதை/1 49 முல்லைநிலம் கடந்தது
 22. 1 50 குறிஞ்சிநிலம் கடந்தது →‎ பெருங்கதை/1 50 குறிஞ்சிநிலம் கடந்தது
 23. 1 51 நருமதை கடந்தது →‎ பெருங்கதை/1 51 நருமதை கடந்தது
 24. 1 52 பாலைநிலம் கடந்தது →‎ பெருங்கதை/1 52 பாலைநிலம் கடந்தது
 25. 1 53 பிடி வீழ்ந்தது →‎ பெருங்கதை/1 53 பிடி வீழ்ந்தது
 26. 1 54 வயந்தகன் அகன்றது →‎ பெருங்கதை/1 54 வயந்தகன் அகன்றது
 27. 1 55 சவரர் புளிஞர் வளைந்தது →‎ பெருங்கதை/1 55 சவரர் புளிஞர் வளைந்தது
 28. 1 56 வென்றி எய்தியது →‎ பெருங்கதை/1 56 வென்றி எய்தியது
 29. 1 57 படைவீடு →‎ பெருங்கதை/1 57 படைவீடு
 30. 1 58 சயந்தி புக்கது →‎ பெருங்கதை/1 58 சயந்தி புக்கது
 31. 2 10 யூகிக்கு விலாவித்தது →‎ பெருங்கதை/2 10 யூகிக்கு விலாவித்தது
 32. 2 11 அவலம் தீர்ந்தது →‎ பெருங்கதை/2 11 அவலம் தீர்ந்தது
 33. 2 12 மாசனம் மகிழ்ந்தது →‎ பெருங்கதை/2 12 மாசனம் மகிழ்ந்தது
 34. 2 13 குறிக்கோட் கேட்டது →‎ பெருங்கதை/2 13 குறிக்கோட் கேட்டது
 35. 2 14 உண்டாட்டு →‎ பெருங்கதை/2 14 உண்டாட்டு
 36. 2 15 விரிசிகை மாலை சூட்டு →‎ பெருங்கதை/2 15 விரிசிகை மாலை சூட்டு
 37. 2 16 ஊடல் உணர்த்தியது →‎ பெருங்கதை/2 16 ஊடல் உணர்த்தியது
 38. 2 17 தேவியைப் பிரித்தது →‎ பெருங்கதை/2 17 தேவியைப் பிரித்தது
 39. 2 18 கோயில் வேவு →‎ பெருங்கதை/2 18 கோயில் வேவு
 40. 2 19 தேவிக்கு விலாவித்தது →‎ பெருங்கதை/2 19 தேவிக்கு விலாவித்தது
 41. 2 1 நகர் கண்டது →‎ பெருங்கதை/2 1 நகர் கண்டது
 42. 2 20 சண்பையுள் ஒடுங்கியது →‎ பெருங்கதை/2 20 சண்பையுள் ஒடுங்கியது
 43. 2 2 கடிக் கம்பலை →‎ பெருங்கதை/2 2 கடிக் கம்பலை
 44. 2 3 கட்டிலேற்றியது →‎ பெருங்கதை/2 3 கட்டிலேற்றியது
 45. 2 4 ஆறாம் திங்கள் உடல்மயிர் களைந்தது →‎ பெருங்கதை/2 4 ஆறாம் திங்கள் உடல்மயிர் களைந்தது
 46. 2 5 மண்ணுநீர் ஆட்டியது →‎ பெருங்கதை/2 5 மண்ணுநீர் ஆட்டியது
 47. 2 6 தெய்வச் சிறப்பு →‎ பெருங்கதை/2 6 தெய்வச் சிறப்பு
 48. 2 7 நகர்வலம் கண்டது →‎ பெருங்கதை/2 7 நகர்வலம் கண்டது
 49. 2 8 யூகி போதரவு →‎ பெருங்கதை/2 8 யூகி போதரவு
 50. 2 9 யூகி சாக்காடு →‎ பெருங்கதை/2 9 யூகி சாக்காடு

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:ListRedirects" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது