விக்கிமூலம்:தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான நல்கைத் திட்டம் 1/பதிவேற்றியநூல்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

கலைக்களஞ்சியத் தொகுதிகள் 42/45[தொகு]

 1. அறிவியல் களஞ்சியத் தொகுதிகள்
 2. வாழ்வியற் களஞ்சியத் தொகுதிகள்
 3. குழந்தைகள் களஞ்சியங்கள்
 4. கலைக்களஞ்சியங்கள் 2 தொகுதிகள்
 5. 0809 பக்கங்கள் நூலோடு ஒப்பீடு செய்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணை:கலைக்களஞ்சியம் 1.pdf
 6. 0802 பக்கங்கள் நூலோடு ஒப்பீடு செய்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அட்டவணை:கலைக்களஞ்சியம் 3.pdf
அறிஞர் அண்ணாவின் படைப்புகளை, 1994 ஆம் ஆண்டு செப்தம்பர் 15 அன்று, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
25 சூன் 1984, 4 சூலை 2006 ஆகிய நாட்களில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணைகளின்படி 142 நூல்கள் நாட்டுடைமை நூல்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மயிலை சீனி. வேங்கடசாமியின் படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, 2000 ஆம் ஆண்டு சூலை மாதம் 26 ஆம் நாளன்று, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
1998 ஆம் ஆண்டு ஆகத்து மாதம் 12 ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை

பிற நூல்கள்[தொகு]

 1. 0194 பக்கங்கள் பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன. அட்டவணை:1840-vocabulary of English and Tamil words compiled by Innocent Nicholas.pdf
 2. 0705 பக்கங்கள் மின்வருடப்படுள்ளன. அட்டவணை:தந்தை பெரியார், கருணானந்தம்.pdf
 3. 1200 பக்கங்கள் - 1909 ஆம் ஆண்டு பதிப்பு மிகப்பழைய நூல் என்பதால் மின்வருடலும், துப்புரவும் அதிக நேரமாகிறது. 700 பக்கங்கள் அணியமாகவுள்ளன. சில பக்கங்கள் மூலநூலிலேயே இல்லை.
 4. 0104 பக்கங்கள் - அட்டவணை:சூர்ய நமஸ்காரம், 1928.pdf
 5. 0042 பக்கங்கள் - அட்டவணை:1921-சென்னை மீன் செய்குளங்களின் அறிவிப்பு புஸ்தகம்.pdf
  • அயோத்திதாசர்
 6. அட்டவணை:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 2, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf - 796 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 7. அட்டவணை:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf - 193 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 8. அட்டவணை:என் அண்ணாமலை நகர் வாழ்க்கை.pdf
 9. அட்டவணை:ஒப்பியன் மொழிநூல்.pdf
 10. அட்டவணை:கிறித்தவக் கீர்த்தனம் 1981.pdf
 11. அட்டவணை:கிறிஸ்தவக் கீர்த்தனம் 1933.pdf
 12. அட்டவணை:தமிழர் மதம்.pdf
 13. அட்டவணை:தென்மொழி, சுவடி1 ஓலை10 நவம்பர் 1963.pdf
 14. அட்டவணை:தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம்.pdf
 15. அட்டவணை:மறுப்புரை மாண்பு.pdf
 16. அட்டவணை:வியாச விளக்கம்.pdf
 17. அட்டவணை:தேவநேயம் 1.pdfhttps://www.ulakaththamizh.in/book_all/31
 18. அட்டவணை:திரவிடத்தாய்.pdf - 120 பக்கங்கள் முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 19. அட்டவணை:தமிழ் கடன்கொண்டு தழைக்குமா.pdf - 045 பக்கங்கள் முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 20. அட்டவணை:பாவாணர் கடிதங்கள், பாடல்கள்.pdf - தமிழ்மண் பதிப்பகத்தின் தொகுப்பு எண் 52
 21. அட்டவணை:கனிச்சாறு 1.pdf - 142 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 22. அட்டவணை:கனிச்சாறு 2.pdf - 287 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 23. அட்டவணை:கனிச்சாறு 3.pdf - 150 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 24. அட்டவணை:கனிச்சாறு 4.pdf - 263 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 25. அட்டவணை:கனிச்சாறு 5.pdf - 202 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 26. அட்டவணை:கனிச்சாறு 6.pdf - 156 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 27. அட்டவணை:கனிச்சாறு 7.pdf - 290 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 28. அட்டவணை:கனிச்சாறு 8.pdf - 201 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 29. அட்டவணை:தமிழின எழுச்சி.pdf - 218 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 30. அட்டவணை:இட்ட சாவம் முட்டியது.pdf - 042 பக்கங்கள் - முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுள்ளன.
 31. அட்டவணை:வேலூர்ப்புரட்சி, 2004.pdf
 32. அட்டவணை:1914 AD-திருக்குறள் நீதிக் கதைகள்.pdf
 33. அட்டவணை:நற்றிணை 1.pdf
 34. அட்டவணை:சீர்திருத்தச் செம்மல் வை. சு. சண்முகனார்.pdf எழுத்துபிழைத்திருத்தம் நடைபெறுகிறது.
 35. அட்டவணை:பாவாணரும் தனித்தமிழும்.pdf
 36. அட்டவணை:தமிழ் மணம்.pdf
 37. அட்டவணை:மாண்பமைந்த மாணவர்.pdf
 38. அட்டவணை:கானல் வரி.pdf
 39. அட்டவணை:சமணத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு.pdf
 40. அட்டவணை:வகுப்புரிமைப் போரட்டம்.pdf
 41. அட்டவணை:கவிதை உருவாக்கம்.pdf
 42. அட்டவணை:ஆழ்வார்கள் காலநிலை.pdf
 43. அட்டவணை:இலக்கிய தீபம்.pdf
 44. அட்டவணை:தந்தையின் ஆணை.pdf
 45. அட்டவணை:இலக்கிய உதயம்.pdf
 46. அட்டவணை:நன்மறை காட்டும் நன்னெறி.pdf
 47. அட்டவணை:உரைநடைக் கோவை(இரண்டாம் பகுதி).pdf
 48. அட்டவணை:யாப்பதிகாரம்.pdf
 49. அட்டவணை:பாண்டியர் வரலாறு.pdf
 50. அட்டவணை:சிவபிரான் கருணையுஞ் சீவர்கள் கடமையும்.pdf
 51. அட்டவணை:உயிரின் அழைப்பு.pdf
 52. அட்டவணை:சித்தர்கள் கண்ட விஞ்ஞானம் - தத்துவம்.pdf
 53. அட்டவணை:வருங்காலத் தமிழகம்.pdf
 54. அட்டவணை:வேளிர் வரலாற்றின் ஆராய்ச்சி.pdf
 55. அட்டவணை:தமிழக குறுநில வேந்தர்கள்.pdf
 56. அட்டவணை:முத்துச்சோளம்.pdf
 57. அட்டவணை:பெருங்கதை ஆராய்ச்சி.pdf
 58. அட்டவணை:தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி.pdf
 59. அட்டவணை:இலங்கையில் ஒரு வாரம்.pdf
 60. அட்டவணை:தமிழிசைப் பாடல்கள்.pdf
 61. அட்டவணை:எழுமாத்தூர் பனங்காடர்குல வரலாறு.pdf
 62. அட்டவணை:பல்கீஸ் நாச்சியார் காவியம்.pdf
 63. அட்டவணை:மொழியியல் சொல்லியல்.pdf
 64. அட்டவணை:முன்னிலைப் பெயர்.pdf
 65. அட்டவணை:இலக்கிய ஆராய்ச்சியும் கல்வெட்டுக்களும்.pdf
 66. அட்டவணை:நமது தேசீயக் கொடி.pdf
 67. அட்டவணை:முத்தொள்ளாயிரம்.pdf
 68. அட்டவணை:தமிழ்க்கடல் அலை ஓசை.pdf
 69. அட்டவணை:இலக்கண வரலாறு.pdf
 70. அட்டவணை:இந்தி பொது மொழியா.pdf
 71. அட்டவணை:ஜாதி ஒழிப்பும் மொழிப் பிரச்சினையும்.pdf
 72. அட்டவணை:ஆசிய ஜோதி.pdf
 73. அட்டவணை:மேரி மக்தலேனா.pdf
 74. அட்டவணை:ஆடரங்கு.pdf
 75. அட்டவணை:காலிங்கராயன் கால்வாய்.pdf
 76. அட்டவணை:பாரதி வாழ்த்து.pdf
 77. அட்டவணை:பிள்ளையார்பட்டி.pdf
 78. அட்டவணை:வாழ்வியற்சொல் அகரமுதலி.pdf
 79. அட்டவணை:தமிழன் இதயம்.pdf
 80. அட்டவணை:நடமாடுங் கல்லூரி.pdf
 81. அட்டவணை:தமிழ்மகள் தந்தசெய்தி.pdf
 82. அட்டவணை:தைப்பாவாய்.pdf
 83. அட்டவணை:உப்புமண்டித் தெரு-புதுக்கவிதைச் சிறுகதைகள்.pdf
 84. அட்டவணை:கொய்த மலர்கள், மூன்றாம்பதிப்பு.pdf - 161 பக்கங்கள்
 85. அட்டவணை:வெள்ளி விழா சொற்பொழிவுகள் 1993.pdf - 102 பக்கங்கள் முழுமையாக எழுத்துப்பிழைகள் களையப்பட்டுளன.
 86. அட்டவணை:ஆருயிர் மருந்து.pdf
 87. அட்டவணை:சீவகன் கதை.pdf பழைய பதிப்பு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. புதிய பதிப்பும் மின்னூலாக்கம் முடிந்தது.
அ. மு. பரமசிவானந்தம்
2010 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 7ஆம் நாளில், இவரது படைப்புகளை, நாட்டுடைமை நூற்பட்டியலில் இணைத்தற்கான, தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ஆணை