குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 7

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
குன்றக்குடி அடிகளார்

நூல்வரிசை

 

தொகுதி - 7

 

சமய இலக்கியம்

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

குன்றக்குடி அடிகளார்
நூல்வரிசை
 

16 தொகுதிகள்
6000பக்கங்கள்

 

தொகுதி - 7

 

சமய இலக்கியம்

 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்

தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார்

 


விற்பனை உரிமை :

மணிவாசகர் பதிப்பகம்
31, சிங்கர்தெரு, பாரிமுனை,
சென்னை-600108

முதல் பதிப்பு : டிசம்பர் 2001

திருவள்ளுவர் ஆண்டு : 2032

உரிமை : திருவண்ணாமலை ஆதீனம்

மணிவாசகர் வெளியீட்டு எண்: 890

விலை : ரூ. 80-00

பதிப்பாசிரியர் குழு :

தமிழாகரர் தெ. முருகசாமி

நா. சுப்பிரமணியம்

குன்றக்குடி பெரியபெருமாள்

க. கதிரேசன்

மரு. பரமகுரு

செயலர் :

பதிப்புச்செம்மல் ச. மெய்யப்பன்


கிடைக்குமிடம் :

மணிவாசகர் நூலகம்

12-B, மேல சன்னதி, சிதம்பரம் - 608 001.

31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600 108.

9. சிவப்பிரகாசம் தெரு, தி.நகர், சென்னை - 600 017.

110, வடக்கு ஆவணி மூல வீதி, மதுரை - 625 001.

15, ராஜ வீதி, கோயமுத்துர் - 641 001.

28, நந்தி கோயில் தெரு, திருச்சி - 620 002.

தொலைபேசி :

சிதம்பரம் : 30069

சென்னை : 5364039

தி. நகர் : 4357832

மதுரை : 622853

கோயமுத்துர் . 397155

திருச்சி : .. 706450


அச்சிட்டோர்: மணிவாசகர் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், சென்னை 600 021. தொலைபேசி: 5954528

உள்ளுறை
 
1.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
17
2.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
26
3.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
29
4.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
33
5.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
36
6.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
38
7.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
40
8.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
47
9.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
50
10.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
53
11.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
56
12.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
60
13.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
63
14.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
67
15.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
70
16.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
73
17.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
76
18.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
80
19.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
83
20.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
86
21.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
90
22.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
94
23.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
98
24.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
101
25.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
104
26.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
141
27.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
263
28.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
268
29.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
281
30.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
283
31.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
291
32.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
327
33.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
342
34.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
350
35.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
396