மாணவர் மாணவியருக்கு நீதிக் கதைகள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

மாணவர் மாணவியருக்கு
நீதிக் கதைகள்மாணவர் மாணவியருக்கு நீதியை
விளக்கும் 60 கதைகளின் தொகுப்புமுல்லை பி.எல். முத்தையா


முல்லை
பதிப்பகம்
323/10, கதிரவன் காலனி அண்ணாநகர் மேற்கு, சென்னை 40
தொலைபேசி: 26163596, 9840358301
e-mail:mullaipathipagam @yahoo.com

BIBLIOGRAPHICAL DATA
Title of the Book : Maanavar Maanaviyar Needhi Kathaigal
Language : Tamil
First Edition : June 1998
Second Edition : October 2006
Author : Mullai PL. Muthiya
Copy right : Author
Paper used : Cream wove 10.5 kg
Size of the Book : Crown 18.5 x 12.5 cms.
Type Point : 12 Point
Number of Pages : 96
Publisher : Mullai Pathipagam, 323/10,Kathiravan Colony, Anna Nagar West,
Chennai-600 040.
Phone: 26163596
Printed at : Surya Printers & Binders,
Chennai-600 014.
Binding : Section Stitching
Price : RS. 25.00
Subject : Stories for Students

இதில் உள்ள கதைகள்

எண்

பெயர்

பக்க எண்

1. 5
2. 6
3. 7
4. 8
5. 10
6. 12
7. 13
8. 15
9. 17
10. 19
11. 20
12. 21
13. 22
14. 23
15. 25
16. 26
17. 27
18. 28
19. 29
20. 30
21. 31
22. 32
23. 33
24. 34
25. 36
26. 38
27. 40
28. 44
29. 47
30. 49
31. 50
32. 51
33. 53
34. 56
35. 58
36. 60
37. 62
38. 63
39. 64
40. 66
41. 67
42. 68
43. 70
44. 71
45. 72
46. 74
47. 76
48. 77
49. 78
50. 79
51. 81
52. 82
53. 84
54. 86
55. 88
56. 89
57. 90
58. 92
59. 94
60. 96