மருத்துவ களஞ்சியப் பேரகராதி

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குகமருத்துவக்

களஞ்சியப்

பேரகராதிவளர்தமிழ்ச் செல்வர்

மணவை முஸ்தபா
வெளியீடு

மணவை பப்ளிகேஷன்

AE 5/103, அண்ணா நகர்,

சென்னை 600 040

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.
MARUTHUVA
KALANJIYA
PERAGARATHI
(Medical Encyclopaedic
Tamil Dictionary)Valar Tamil Selvar
Manavai Mustafa


Price: Rs. 395/-தொகுப்புத் துணைவர்கள்:

இரா. நடராசன்

டாக்டர் ந. கிருஷ்ணமூர்த்தி

டாக்டர் கு. கணேசன்


ஆய்வாளர்

டாக்டர் மு. செம்மல், M.B., M.D., B.Sc., M.Sc., D.L.O.,

BIBLIOGRAPHICAL DATA

Title of the Book   :  Maruthuva Kalanjiya Peragarathi

Author        :  Manavai Mustafa

Copyright       :  Author  
 
Year of Publication  :  2006

Paper Used      :  Bible Paper
 
Size of the Book   :  Crown Octovo

Printing points used :  10 points

No. of Pages     :  1200

Price         :  RS. 395/-

Type Setting     :  Shree Print House
             #1, Main Cross Street, Periyar Nagar
             Adambakkam, Chennai - 600 088

Cover Design     :  Swathi SoftSolutions
             10/19, Basullah Road
             T.Nagar, Chennai- 600017

Printed at      :  Sekar Graphics Prints,
             153, Bells Road,
             Chennai - 600 005.

Published       :  Manavaipublication
             AE.5/103, Anna Nagar
             Chennai-600040


உள்ளடக்கம்