உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அட்டவணை:வேலூர்ப்புரட்சி.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புவேலூர்ப்புரட்சி
ஆசிரியர்டாக்டர் ந. சஞ்சீவி
பதிப்பகம்பாரி நிலையம்
முகவரிசென்னை-1
ஆண்டுமுதற்பதிப்பு - ஜனவரி: 1956.
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Defective source file

நூற்பக்கங்கள்


உள்ளுறை


1. பழைய வரலாறு

...1


2. புதிய விழிப்பு

...11


3. வேலூரின் விழுப்புகழ்

...20


4. நாமார்க்கும் குடியல்லோம்! நகரத்தில் இடர்ப்படோம்!

...36


5. நமனை அஞ்சோம் ! நல்லுயிரை ஈவோம்!

...59


6. பலிபீடத்தில்

...69


7. புரட்சியின் எதிரொலி

...85


8. நன்றி மறவோம்

...103


9. பிற்சேர்க்கை எண் I

...109


10. “” எண் II

...111


11. “” எண் III

...112


12. படம்-வேலூர்க் கோட்டை