குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
குன்றக்குடி அடிகளார்

நூல்வரிசை

 

தொகுதி - 8

 

சமய இலக்கியம்

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

குன்றக்குடி அடிகளார்
நூல்வரிசை
 

16 தொகுதிகள்
6000பக்கங்கள்

 

தொகுதி - 8

 

சமய இலக்கியம்

 

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்

தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார்

 


விற்பனை உரிமை :

மணிவாசகர் பதிப்பகம்
31, சிங்கர்தெரு, பாரிமுனை,
சென்னை-600108

||

முதல் பதிப்பு : டிசம்பர், 2001

திருவள்ளுவர் ஆண்டு : 2032

உரிமை : திருவண்ணாமலை ஆதீனம்

மணிவாசகர் வெளியீட்டு எண் : 891

விலை : ரூ. 100-00

பதிப்பாசிரியர் குழு

தமிழாகரர் தெ. முருகசாமி
நா. சுப்பிரமணியம்
குன்றக்குடி பெரியபெருமாள்
க. கதிரேசன்

மரு. பரமகுரு


செயலர் :
பதிப்புச்செம்மல் ச. மெய்யப்பன்

கிடைக்குமிடம் :
மணிவாசகர் நூலகம்
12-B, மேல சன்னதி, சிதம்பரம் - 608 001.
31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600 108.
110, வடக்கு ஆவணி மூல வீதி, மதுரை - 625 001.
15, ராஜ வீதி, கோயமுத்தூர் - 641 001.
28, நந்தி கோயில் தெரு, திருச்சி - 620 002.


தொலைபேசி :
சிதம்பரம்  : 30069
சென்னை  : 5361039
தி. நகர்  : 4357832
மதுரை  : 622853
கோயமுத்துார் : 397155
திருச்சி  : 706450


பிரின்டர்ஸ்: சக்தி பிராசஸ், சென்னை - 81. 5956006, 5950331

உள்ளுறை
 
1.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
17
2.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
58
3.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
224
4.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
252
5.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
258
6.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
264
7.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
268
8.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
272
9.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
275
10.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
278
11.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
281
12.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
284
13.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
286
14.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
288
15.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
291
16.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
297
17.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
303
18.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
367
19.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
371
20.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
375
21.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
379
22.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
384
23.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
388
24.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
392
25.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
397
26.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
401
27.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
405
28.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
409
29.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
413
30.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
417
31.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
424
32.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
433
33.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
441
34.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
443
35.
                                                                                                                                                                                                                                                                              ••••••
446