பகுப்புகளுக்கு அதிகமாக இணைக்கப்பட்டவை

Jump to navigation Jump to search

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 18:26, 13 சூன் 2021 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. கணிப்பொறி அகராதி‏‎ (17 பகுப்புகள்)
 2. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி‏‎ (16 பகுப்புகள்)
 3. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/பாட்டுடைத் தலைவர்‏‎ (16 பகுப்புகள்)
 4. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/அன்புநிறை முன்னுரை‏‎ (16 பகுப்புகள்)
 5. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/108.இதயம் நெகிழ் மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 6. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/107.வெற்றி மணி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 7. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/106.வெற்றிக் கரந்தை மஞ்சரி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 8. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/105.வீர வெட்சி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 9. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/104.ஞான விளக்கு நிலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 10. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/103.திரு விருத்தம்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 11. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/102.திருவாயுறை வாழ்த்து‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 12. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/101.அருள் வாதோரண மஞ்சரி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 13. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/100.கலியை வெல் வாகை மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 14. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/099.உயர் வருக்க மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 15. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/098.மறலியை வெல் வருக்கக் கோவை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 16. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/097.திருவரலாற்று வஞ்சி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 17. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/096.நல் வசந்த மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 18. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/095.தவ மெய்க் கீர்த்தி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 19. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/094.அருள் மும்மணி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 20. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/093.இறைதிரு மும்மணிக் கோவை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 21. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/092.மெய் முதுகாஞ்சி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 22. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/091.மெய்ப்பொருள் மணிமாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 23. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/090.திருமடல்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 24. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/089.நித்திய மங்கல வள்ளை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 25. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/088.அறப்போர்க்கெழுவஞ்சி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 26. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/087.திருப்பெருமங்கலம்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 27. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/086.அருட்பெருமகிழ்ச்சி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 28. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/085.தவத்ததிகாரம்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 29. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/084.திருப்பெயர் நேரிசை வெண்பா‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 30. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/083.திருப்பெயர் இன்னிசை வெண்பா‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 31. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/082.அருள் புறநிலை வாழ்த்து‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 32. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/081.திருப் புறநிலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 33. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/080.மெய்ப்புகழ்ச்சி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 34. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/079.அருள்ஞானப் பிள்ளைத் தமிழ்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 35. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/078.குரு திருவடி எழில் மணிமுடி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 36. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/077.நன்மதியரசர் பன்மணிமாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 37. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/076.சாலையூர்ப் பள்ளு‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 38. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/075.திரு பவனிக் காதல்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 39. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/074.நல் சந்த மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 40. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/073.யுக உதயப் பரணி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 41. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/072.அமுத பயோதரப் பத்து‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 42. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/071.அருட் பதிற்றந்தாதி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 43. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/070.தெய்வமணிப் பதிகம்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 44. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/069.பொன்னரங்கர் பண்ணலங்காரம்‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 45. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/068.நறு நொச்சி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 46. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/067.அருள் நூற்றந்தாதி‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 47. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/066.வான்மதியரசர் நான்மணி மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 48. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/065.அறம் நாற்பது‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 49. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/064.திரு நாம மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)
 50. திவ்வியப் பிரபந்த மணிமாலைகள் 108/063.சிவரத்தின மாலை‏‎ (15 பகுப்புகள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikisource.org/wiki/சிறப்பு:MostCategories" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது