உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

குன்றக்குடி அடிகளார் நூல்வரிசை 3

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
குன்றக்குடி அடிகளார்

நூல்வரிசை

தொகுதி - 3

திருக்குறள்

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

குன்றக்குடி அடிகளார்
நூல்வரிசை


தொகுதி 3


திருக்குறள்

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்

தவத்திரு பொன்னம்பல அடிகளார்


விற்பனை உரிமை :

மணிவாசகர் பதிப்பகம்
31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை,
சென்னை-600108.

முதல் பதிப்பு : டிசம்பர், 2000

திருவள்ளுவர் ஆண்டு : 2031

உரிமை : திருவண்ணாமலை ஆதீனம்

விலை : ரூ. 100-00


பதிப்பாசிரியர் குழு :

தமிழாகரர் தெ. முருகசாமி

நா. சுப்பிரமணியம்

குன்றக்குடி பெரியபெருமாள்

க. கதிரேசன்

மரு. பரமகுரு

செயலர் :

பதிப்புச்செம்மல் ச. மெய்யப்பன்கிடைக்குமிடம் :

மணிவாசகர் நூலகம்

சிதம்பரம், சென்னை, மதுரை, கோயமுத்துர், திருச்சி

(Upload an image to replace this placeholder.)

பொருளடக்கம்
 1. வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்
 2. குறள் பணிகள்
 3. அணிந்துரை
 4. முன்னுரை
 5. உள்ளடக்கம்
 6. வான் மழை
 7. நீத்தார் பெருமை
 8. அறன் வலியுறுத்தல்
 9. வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்!
 10. வாழ்க்கைத் துணை நலம்
 11. அறிவறிந்த மக்கட்பேறு
 12. வளரும் தலைமுறை
 13. அன்பு ஈனும் ஆர்வம்
 14. அன்பு செய்க!
 15. அன்பாற்றல்
 16. மனிதகுல ஒருமைப்பாட்டுக்கு அடிப்படை
 17. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்!
 18. நல்வாழ்க்கையின் இரட்டை நாடிகள்
 19. நன்றி மறவேல்
 20. நன்றி பாராட்டுக!
 21. சார்புநிலை கூடாது!
 22. மற்றவர் சிந்தனைக்கு மதிப்புத் தருக!
 23. நடுவு நிலைமை
 24. தன்னடக்கம்
 25. அடக்கமுடைமை ஆக்கம் தரும்
 26. தன்னலம் அற்றலே நல்லொழுக்கம்!
 27. நம் கடமை
 28. ஒழுக்கமுடைமை
 29. ஒட்ட ஒழுகல்
 30. பொறையுடைமை
 31. பொறுமை போற்றுக!
 32. பொறுத்தாற்றும் பண்பு
 33. பொறுமை ஆக்கம் தரும்!
 34. அழுக்காறு திண்டா உள்ளம் பெறுக!
 35. பொறாமை
 36. பொறாமை கொள்ளற்க!
 37. உழைத்து வாழ்க!
 38. நடுவின்றி நன்பொருள் விரும்பற்க!
 39. கோள் கேளற்க; சொல்லற்க!
 40. புறம் கூறல் தீது!
 41. நல்லன எடுத்துக் கூறி நட்பினைத் தோற்றுவிப்பீர்!
 42. பயனுடைய சொல்லையே சொல்லுக!
 43. தியினும், தீமை தீது!
 44. கூட்டுறவு
 45. ஒப்புரவு வாழ்க்கை
 46. இரத்தல் தீது
 47. உண்மையான தவம்
 48. வாய்மையே பேசுக!
 49. வேண்டாம் சினம்!
 50. காத்துக் கொள்ளும் வழி
 51. கோபமா? வேண்டாம்!
 52. இன்னா செய்யாமை
 53. எளிய வாழ்வியல் உண்மை!
 54. நாள் எனும் வாள்!
 55. மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு
 56. ஆன்மாவின் உணவு!
 57. அறிவு
 58. சிறப்பு செய்தொழிலாலல்ல!
 59. உழைத்து உண்க!
 60. கற்புக்கடம் ஆண்ட வாழ்க்கை
 61. நலமுற வாழ்வோம்!
 62. முப்பால் அமைந்த திறன்
 63. வரலாற்றுப் போக்கில் வள்ளுவம்
 64. குறள் வாழ்வு
 65. வாழ்வியற் கவிஞர்
 66. திருக்குறளும் காந்தியடிகளும்
 67. விண்ணகமாக்குவோம்!
 68. மானிடச் சந்தையில்
 69. மரபா? சீர்திருத்தமா?
 70. வான்புகழ் வள்ளுவன்
 71. வள்ளுவரின் நகைச்சுவை
 72. திருக்குறட் கொள்கை
 73. மனத்துக்கண் மாசிலனாதல்
 74. வாழ்வாங்கு வாழ்க!
 75. வன்சொல் தவிர்க்க!
 76. வள்ளுவர் வாக்கு
 77. வள்ளுவம் ஏன் பிறந்தது?
 78. திருக்குறளும் ஒருமைப்பாடும்
 79. எது தவம்?
 80. வள்ளுவரும்-கார்ல்மார்க்சும்
 81. வள்ளுவத்தின் வழி வாழ்க்கையை இயக்குக!
 82. பகுத்துண்ணாமை கொலையே!
 83. உலகம் தழீஇயது ஒட்பம்!
 84. வாழ்வாங்கு வாழ்க
 85. அறிவே ஆன்மாவின் அனுபவம்
 86. அறிவின் அழகு
 87. உழைப்பாம் வேள்வி
 88. உழைப்பாம் வேள்வி
 89. உழைப்பாம் வேள்வி
 90. தமிழ்மொழிவழிக் கல்வி-2
 91. தாய்மொழிவழிக் கல்வி-3
 92. தாய்மொழிவழிக் கல்வி-4
 93. தாய்மொழிவழிக் கல்வி-5
 94. தொடரும் துன்பம்
 95. சலத்தால் பொருள் செய்யற்க
 96. ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு கொள்
 97. இகல்இன்றி இரு
 98. பிறப்பால் இல்லை பிரிவினை
 99. நுனிமரம் ஏறி அடிமரம் வெட்டற்க
 100. உட்பகை உயர்வு தராது
 101. மக்களாட்சியே மாண்புறு ஆட்சி
 102. தக்காரைத் தேர்வு செய்
 103. பொதுத்துறை பேணுக!
 104. பலர் கூடிக் காண்டல் ஞானம்
 105. இகலின்றி வாழ்தல் இனிது
 106. பிறர்க்கென வாழ்தல் பெருவாழ்வு
 107. அளவறிந்து ஆற்றுக
 108. சலுகையின் எல்லை
 109. சலுகையின் எல்லை - 2
 110. ஆட்சிமொழிச் சிந்தனை
 111. தேர்தல் சிந்தனை-1
 112. தேர்தல் சிந்தனை-2
 113. அரசுக்குப் பரிந்துரை
 114. எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார்
 115. எல்லார்க்கும் எல்லாம்
 116. ஊராட்சியும் பேராட்சியும்
 117. எழுத்துச் சீர்திருத்தம்
 118. பதவிக்கு அழகு பகைத்திறம் அறிதல்
 119. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க!
 120. ஜனநாயகமும் கருத்துப் பரிமாற்றமும்
 121. காலம் அறிந்து செய்க!
 122. வாக்காளர் கடமை
 123. நல்லன நடப்பதாகுக!
 124. அழுக்காறு கொள்ளற்க!
 125. தேவரனையர் கயவர்
 126. மறைமலைநகரும் காமராசர் இரயில் நிலையமும்
 127. அரசின் கடமை
 128. “நாமும் நமதும்” - வேண்டும்
 129. ஒரே ஆன்மீக ராகம்
 130. நடிப்புப் போலிகள்
 131. வாழ்க, வருவாய்க்குத் தக
 132. இட ஒதுக்கீடு
 133. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
 134. வருவாய்க்காக வழிமாறற்க!
 135. நாடுக நடுநிலை
 136. அமெரிக்கா எண்ணிப்பார்க்குமா?
 137. யாரைத் தேர்ந்தெடுப்பது?
 138. பெருமை பெருமிதம் இன்மை
 139. நடந்தாய் வாழி காவேரி
 140. மார்க்சியம் தோற்றுவிட்டதா?
 141. திருவள்ளுவர் உலக மனிதர்
 142. வேதாகமக் கல்லுரி
 143. கூட்டுடைமைப் பொருளாதாரம்
 144. நதிகள் இணைப்பு
 145. இந்தியனாகச் சிந்திப்போம்
 146. குறிக்கோள் நட்பு
 147. கீழ்மக்கள்
 148. மக்களாட்சி முறை
 149. வன்முறை தவிர்ப்போம்!
 150. நாணம் தேவை
 151. என்புருக்கி நோய்
 152. கவரிமான்
 153. பொறுமையின் இலக்கணம்
 154. இரண்டு சக்கரங்கள்
 155. விருதுபெறும் வித்தகர்
 156. கயமை சாடு
 157. தோழமையைத் தேடுவோம்
 158. தீமையை எதிர்த்து நில்
 159. கூட்டாளி ஏன்?
 160. வளர்ச்சி அல்ல; வீக்கம்!
 161. குடியாண்மை
 162. குடிசெய்வார் இயல்பு
 163. மழைவளம் காப்போம்
 164. டங்கல் ஒப்பந்தம்
 165. விலை ஏற்றம்
 166. சூது
 167. சலுகைகள்-குடும்பங்கள் அடிப்படையில்
 168. மக்கள் இருக்கிறார்கள்: மனிதன் இருக்கிறானா?
 169. இட ஒதுக்கீடு
 170. ஊழல் பிரச்சனைக்குத் தீர்வுகாண
 171. இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை
 172. பிளேக்-நோய்கள்
 173. சாதிகள்-களைகள்
 174. விருப்பங்கள்
 175. உலகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகுதல்
 176. கல்விமொழியும்-தமிழ்ப்பணியும்
 177. வாழும் மானிடத்திற்கு அழகு?
 178. திருக்குறளும்-பெண்ணியமும்