அட்டவணை:தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புதமிழ்ச் சொல்லாக்கம்
ஆசிரியர்உவமைக்கவிஞர் சுரதா
ஆண்டுமுதற் பதிப்பு - 2003
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Completed

நூற்பக்கங்கள்