இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம்.pdf

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
CC-Zero-badge.svg Blank.jpg CC-logo.svg
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

இளையர்
அறிவியல் களஞ்சியம்

வளர் தமிழ்ச் செல்லர்
மணவை முஸ்தபா, எம்.ஏ.,
விலை ரூ. 115/மணவை பப்ளிகேஷன்

AE-103, அண்ணா நகர்

சென்னை -600 040.

ILAIYAR ARIVIAL
KALANGIAMValar Tamil Selvar
MANAVAI MUSTAFA, M.A.Price Rs. 115/-Manavai Publication
AE 103, ANNA NAGAR,

MADRAS - 600 040.
வல்லுநர் குழு


டாக்டர் மு. ஆறுமுகம்
துணைப் பேராசிரியர்,
இயற்பியல் துறை
பொறியியற் கல்லூரி
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
சென்னை.


டாக்டர் வ. பாலசுப்பிரமணியம்
பேராசிரியர், வேதியியல் துறை
மாநிலக் கல்லூரி.
சென்னை.


டாக்டர் வ, தி. அரசு
மு.வ. மருத்துவமனை
சென்னை


டாக்டர் கு. கணேசன்
கணேஷ் மருத்துவமனை
இராஜபாளையம்


திரு. இரா. நடராசன்
முன்னாள் துணை இயக்குநர்
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை

சென்னை.

உள்ளடக்கம்

வரிசை

வரிசை

வரிசை

வரிசை

, வரிசை

, , வரிசை

, வரிசை

வரிசை

கா வரிசை

கி, கீ வரிசை

கு, கூ வரிசை

கெ, கே, கொ, கோ வரிசை

, சா வரிசை

சி, சீ வரிசை

சு, சூ, செ, சோ வரிசை

, டி, டெ, டை வரிசை

, தா வரிசை

தி, தீ, து, தொ, தோ வரிசை

, நா, நி, நீ வரிசை

நெ, நை, நொ, நோ வரிசை

, பா வரிசை

பி, பு, பூ, பெ, பி, பெ, பொ, போ வரிசை

வரிசை

மா, மி, மீ, மு, மூ, மே, மை, மோ வரிசை

யு, யூ வரிசை

, ரா, ரெ, ரே வரிசை

லி, லெ, லே வரிசை

, வா வரிசை

வி, வெ, வே, வை வரிசை

ஜெ, ஜீ, ஜெ, ஜே வரிசை

ஸ் வரிசை

ஹா, ஹீ, ஹெ, ஹை வரிசை

பொருட்குறிப்பு அகராதி