அட்டவணை:திருக்குறள், இனிய எளிய உரை.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புதிருக்குறள், இனிய எளிய உரை
ஆசிரியர்திருவள்ளுவர்
விளக்கவுரைமயிலை சிவமுத்து
ஆண்டுஏழாம் பதிப்பு : 1989
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Completed

நூற்பக்கங்கள்